Դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է `Աջակցել արվեստի նոր գործերի ստեղծմանը, խթանել արվեստագետների ստեղծագործական ներուժը, նպաստել Հայաստանի ժամանակակից արվեստի դաշտի զարգացմանը: